09 Maret 2008

TA PEI COU

NA MO TA PEI KUAN SHE YIN PHU SA (3X)

NA MO HSI FANG SIE YIN TAO SHI A MI THO FO (3X)

NA MO HO LA TA NA TO LA YA YE
NA MO OH LI YE
PO LU CIE TI SUO PO LA YE
PHU THI SA TO PO YE
MO HO SA TO PO YE
MO HO CIA LU NI CIA YE
AN
SA PU LA FA YI
SU TA NA TA SIA
NA MO SI CI LI LI TO YI MENG OH YE
PO LU CI TI SE FU LA LING TO PO
NA MO NA LA CIN CI
SI LI MO HO PU TO SA MI
SA PO OH THA TOU SU PENG OH SE YIN
SA PO SA TO NA MO PO SA TO NA MO PO CIA
MO FA THE TOU TA CE THA’
AN OH PO LU SI
LU CIA TI
CIA LO TI
YI SI LI
MO HO PHU THI SA TO
SA PO SA PO
MO LA MO LA
MO SI MO SI LI TO YIN
CI LU CI LU CI MUNG
TU LU TU LU FA SE YE TI
MO HO FA SE YE TI
TO LA TO LA
TI LI NI
SE FU LA YE
CE LA CE LA
MO MO FA MO LA
MU TI LI
YI SI YI SI
SE NA SE NA
OH LA SEN FU
LA SE LI
FA SA FA SEN
FU LA SE YE
HU LU HU LU MO LA
HU LU HU LU SI LI
SA LA SA LA
SI LI SI LI
SU LU SU LU
PHU THI YE PHU TI YE
PHU TO YE PHU TO YE
MI TI LI YE
NA LA CIN CI
TI LI SE NI NA
PO YE MO NA
SA PO HO
SI TO YE
SA PO HO
MO HO SI TO YE
SA PO HO
SI TO YU YI
SE PU LA YE
SA PO HO
NA LA CIN CI
SA PO HO
MO LA NA LA
SA PO HO
SI LA SEN OH MU CIU YE
SA PO HO
SA PO MO HO OH SI TO YE
SA PO HO
CE CI LA OH SI TO YE
SA PO HO
PO TO MO CIE SI TO YE
SA PO HO
NA LA CIN CI PU CIA LA YE
SA PO HO
MO PO LI SEN CIE LA YE
SA PO HO
NA MO HO LA
TA NA TO LA YA YE
NA MO OH LI YE
PO LU CIE TI SUO PO LA YE
SA PO HO
AN
SI TIEN TU
MAN TO LA
PA TI TO YE
SA PO HO


07 Maret 2008

Terjemahan: "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG"

Terpujilah Avalokitesvara Bodhisattva, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Bagi siapa yang ingin mencapai Buddha-kchetra, maka Buddha Dharma akan menjadi penolongnya. Jika senantiasa senang berlaku suci dan bersih dari Sang "Aku", pasti dapat membantu diperolehnya Buddha Dharma.

Namo Maha Pradjnaparamita adalah Mantera Yang Maha Keramat, Namo Maha Pradjnaparamita adalah Mantera Yang Maha Gemilang, Namo Maha Pradjnaparamita adalah Mantera Yang Tiada Bandingannya, Namo Ceng Kong Pi Bi Hut, Huat Ciong Hut, Su Cu Kiong Hut, Ciok Yu Ong Hut.


Hyang Buddha memberitahu kepada Si Ni Teng Ong Hut, Huat Hok Hut, Kim Kong Cong Sai Cu Yu Hi Hut, Po Sien Hut, Sien Kong Hut, Yok Su Liu Lie Kong Ong Hut, Po Kong Kong Tik San Ong Hut, Sien Cu Kong Tik Po Ong Hut, Tujuh Buddha yang telah lampau, ribuan Buddha dari Bhadra Kalpa yang sekarang dan yang akan datang, seribu lima ratus Buddha, lima belas ribu Buddha, lima ratus Hoa Sin Hut. seratus juta Kim Kong Cong Hut, Enam Buddha dari enam penjuru, yakni:
Po Kong Guat Thian Guat Biao Cun Iem Ong Hut dari Timur, Sie Kien Hua Ong Hut dari Selatan, Co Ong Sin Tong Yam Hua Ong Hut dari Barat, Guat Tian Cheeng Ceng Hut dari Utara, Bu Sou Ceng Cien Po Sin Hut dari Atas, Sian Ceek Guat Iem Ong Hut dari Bawah. Bu Liang Cu Hut, Too Pho Hut, Sek Kia Bo Ni Hut, Mie Lek Hut, O Che Hut, O Mie Tho Hut, para makhluk ditengah-tengah (dunia yang fana ini), yang berada di dalam Buddha-kchetra, yang berjalan dan menetap diatas bumi dan yang diangkasa. Karena belas-kasihanNya kepada seluruh makhluk itu, maka dititahkanNya agar masing-masing mengasuhnya dengan aman dan tenang, setiap siang hari dan petang senantiasa membina diri, dalam hati senantiasa melafalkan Sutra ini. Dengan demikian dapatlah memadamkan api penderitaan daripada kehidupan dan kematian, serta memusnahkan segala marabahaya.

Namo Avalokitesvara Bodhisattva Yang Maha Cemerlang, Avalokitesvara Bodhisattva sebagai Pengawas Yang Cemerlang, Avalokitesvara Bodhisattva sebagai Pelindung Maha Agung Yang Cemerlang, Avalokitesvara Bodhisattva sebagai Pembuka Pintu Keselamatan, Kebahagiaan Yang Cemerlang, Yo Ong Pho Sat, Yo Siang Pho Sat, Samantabhadra Bodhisattva, Hie Kong Cong Pho Sat, Ksitigarbha Bodhisattva, Cing Liang Pho Sat, Ek Ban Pho Sat, Pou Kong Ong Jie Lai Hoa Sien Pho Sat, dari satu Kchana sampai pada Kchana yang lain terus melafalkan sutra / liam-kieng ini, Tujuh Buddha lokadjyechtha akan melindungi. Bacalah mantera seperti yang tersebut dibawah ini:


Li Po Li Po Tee, Khiu Hoo Khiu Hoo Tee, Tho Lo Ni Tee, Ni Hoo Lo Tee, Pi Li Ni Tee, Po Lo Ka Tee, Cin Leng Kian Tee, So Pho Hoo. (3x)


Kuan See Iem yang berada di sepuluh penjuru, Seluruh para Bodhisattva, Bersumpah hendak menolong seluruh makhluk yang ada, Dengan hanya menyebut NamaNya, terbebaslah dari semua derita.
Jikalau ada orang yang bijaksana, Dengan tekun dan berprihatin bisa mencapai Kebebasan, Asalkan ada dasar kebajikan dan keyakinan, Tiap hari membaca dan melafalkan tanpa hentinya.
Bila telah melafalkan sampai seribu jurus banyaknya, Dari satu Kchana sampai Kchana yang lain, Sang Hati terus dalam sadar tiada putusnya, maka api takkan dapat melukainya, segala senjata tajam akan segera terpatah dengan sendirinya.
Yang membenci berbalik menjadi sayang. Yang mati akan jadi hidup bergelora, Janganlah ragu bahwa semua ini hampa, Para Buddha tak pernah khilaf dalam kata-kata.


06 Maret 2008

KOO ONG KUAN SEE IEM KENG

Sebelum membaca doa, sebaiknya melakukan
sembah sujud 9 (sembilan) kali.

SIANG CAN
Doa waktu pasang hio / dupa.
 • LOO HIANG CA JIAT, HUAT KAI BONG HUN, CU HUT HAI HWEE SUT YAU BUN, SUEI CIE KIAT SIANG IEN, SENG IE HONG IEN, CU HUT HIANG CUAN SIEN
Kemudian dilanjutkan pembacaan doa ini:
 • LAM BU HIANG IEN KAI PHO SAT, MO HOO SAT (min. 3 (tiga) kali).
CENG KHO GIAP CIN GAN
Doa untuk membersihkan / mensucikan "MULUT" dari segala perkataan dosa.
 • SIU LI, SIU LI, MO HOO SIU LI, SIU SIU LI, SAT PHO HOO (min. 3 (tiga) kali).
CENG SIN GIAP CIN GAN
Doa untuk membersihkan / mensucikan "BADAN" dari segala perbuatan dosa.
 • SIU TOLI, SIU TOLI, SIU MOOLI, SO PHO HOO (min. 4 (empat) kali).
AN TO TEE CIN GAN
Doa untuk membersihkan / mensucikan "TEMPAT" dari segala godaan setan, jin atau roh jahat lainnya.
 • LAM BU SAM BUAN TO, BUT TO LAM, AM TO LO TO LO TEE BWE, SAT PHO HOO (min. 3 (tiga) kali).
Doa untuk mengundang / memanggil 8 (delapan) PHO SAT / Dewa-Dewi.
(Sebelum membaca doa ini, sembah sujud terlebih dahulu sebanyak 9 (sembilan) kali dan dibaca min. 4 (empat) kali).
 • LAM BU KUAN SEE IEM PHO SAT MO HOO SAT,
 • LAM BU MIE LEK PHO SAT MO HOO SAT,
 • LAM BU HIE KONG CONG PHO SAT MO HOO SAT,
 • LAM BU PHO HIAN PHO SAT MO HOO SAT,
 • LAM BU KIM KONG CONG PHO SAT MO HOO SAT,
 • LAM BU BIAU KIAT SIANG PHO SAT MO HOO SAT,
 • LAM BU TIE KAI CIANG PHO SAT O HOO SAT,
 • LAM BU TEE CONG ONG PHO SAT MO HOO SAT.
KHAI KENG KIE
Doa pembukaan.
 • BU SIANG SIM CHIEM BIE BIAU HUAT, PIK CHIAN BAN KIAP LAN COO GIE, NGO KIEM KIAN BUN TIK SIU TIE, GUAN KAI JIE LAI CIEN SIET GIE, LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT, LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT, LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT
HUT SUAT KOO ONG KUAN SEE IEM KENG (min. 2 (dua) kali).
 • KUAN SEE IEM PHO SAT, LAM BU HUT, LAM BU HUAT, LAM BU CENG, HUT KOK YU YAN, HUT HUAT SIANG IEN, SIANG LOK NGO CING, YU YAN HU HUAT, LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT SI TAI BENG CIU, LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT SI BU SIANG CIU, LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT SI BU TENG TENG CIU, LAM BU CENG KONG PI BI HUT, HUAT CIONG HUT, SU CU KIONG HUT, CIOK YU ONG HUT, HUT KO SI NI TENG ONG HUT, HUAT HOK HUT, KIM KONG CONG SAI CU YU HI HUT, PO SIEN HUT, SIEN KONG HUT, YOK SU LIU LIE KONG ONG HUT, PO KONG KONG TIK SAN ONG HUT, SIEN CU KONG TIK PO ONG HUT, KO KIE CU HUT, JI LAI HIAN KIAP CHIAN HUT, CENG NGO PEK HUT, BAN NGO CIEN HUT, NGO PEK HUA SIEN HUT, PEK IK KIEM KONG CONG HUT, THING KONG HUT, LIOK HONG LIOK HUT, BENG HOO. TONG HONG PO KONG GUAT THIAN GUAT BIAO CUN IEM ONG HUT, LAM HONG SIE KIEN HUA ONG HUT, SEE HONG CO ONG SIN TONG YAM HUA ONG HUT, PAK HONG GUAT TIAN CHEENG CENG HUT, SIANG HONG BU SOU CENG CIEN PO SIN HUT, HEE HONG SIAN CEEK GUAT IEM ONG HUT, BU LIANG CU HUT, TOO PHO HUT, SEK KIA BO NI HUT, MIE LEK HUT, O CHE HUT, O MIE THO HUT, TIONG YANG IT CHIAT CHIONG SENG, CU HUT SIE KAI TIONG CIA, HENG CU I TE SIANG, KIT CAI HIE KONG CONG, CU YU I CI CIONG SING, KOK LENG AN WEN HIU SIT TIU YA SIU TI, KENG BIAT SENG SEE KOU, SIAU TO IE TOK HAI, NA MO TAI BENG KUAN SEE IEM, KUAN BENG KUAN SEE IEM, KHO BENG KUAN SEE IEM, KAI BENG KUAN SEE IEM, YO ONG PHO SAT, YO SIANG PHO SAT, BUN CU SIU LI PHO SAT, PHO HIAN PHO SAT, HIE KONG CONG PHO SAT, TEE CONG ONG PHO SAT, CING LIANG PHO SAT, EK BAN PHO SAT, POU KONG ONG JIE LAI HOA SIEN PHO SAT, LIAM LIAM SIONG CU KIAT, CHI HUT SI CUN CHI SUAT CIU UAT.
 • LI PO LI PO TEE, KHIU HOO KHIU HOO TEE, THO LO NI TEE, NI HOO LO TEE, PI LI NI TEE, PO LO KA TEE, CIN LENG KIAN TEE, SO PHO HOO. (3x)

SIP HONG KUAN SEE IEM
IT CHIAT CU POO SAT
SIA GOAN KIU CIONG SEENG
CHEENG BEENG SIK KAY THOAT

JIAK YU POK HOK CIA
IN KHIN UI KAY SOAT
JIAK SI YU IN YAN
TOK SIONG KHAO PUT COAT

SIONG KEENG BOAN CHIAN PHIAN
LIAM LIAM SIM PUT COAT
HWEE HIAM PUT LEENG SIANG
TOO PEENG LIP THUI CIAT

HUI NO SEENG HOAN HI
SU CIA PIAN SEENG HOAT
BOU GAN CHU SI HI
CU HUT PUT BONG SOAT.

Pendahuluan

Kemanjuran sutra / liam-keng ini bukan hanya pada zaman dahulu kala saja, tetapi sampai saat ini masih tetap berlaku.
Untuk keperluan siapa saja yang dalam keadaan bahaya / jiwanya sedang terancam, maka dengan membaca sutra / liam-keng "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" ini sebanyak 1.000 (seribu) kali atau lebih, maka akan terhindar dari segala bahaya tetapi harus percaya, tekun dan sabar.
Harap diingat!
Walaupun telah membaca sutra / liam-keng ini dengan tekun dan sabar, kadang-kadang banyak godaan / cobaannya seperti misalnya:
-Tiba-tiba terjadi keributan didalam rumah tangga,
-Kehilangan barang,
-Anak sakit,
-Orang tua sakit, dll.
Semua ini tidak membahayakan tetapi hanya merupakan ujian bagi diri kita untuk tetap percaya / tidak kepada sutra / liam-keng "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG".

Sutra / liam-keng "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" ini, selain berguna untuk hal tersebut diatas, masih banyak lagi kegunaan yang lain, tergantung apa yang ingin kita mohon didalam doa, seperti misalnya:
 • Menyembuhkan semua macam penyakit,
 • Mengharapkan agar cita-cita dapat terkabul,
 • Memohon keselamatan, kesehatan baik lahiriah maupun batiniah atas orang-tua, saudara, sanak keluarga, sanak famili dan kerabat sekaliannya,
 • Menginginkan kehidupan yang tenteram, aman dan makmur serta kebahagiaan,
 • Menginginkan memperoleh jodoh, anak, dll.
Bagi yang sudah mendapatkan hasil / berkat baik sedikit ataupun besar dari hasil membaca sutra / liam-keng ini mohon diminta kerelaan dan keikhlasannya untuk menginformasikan / di-print sutra / liam-keng "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" ini sebanyak kemampuan anda agar jalan bintang hidup anda terus menjadi terang selalu.
Bila ada yang berminat membaca sutra / liam-keng "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" terlebih dahulu hati harus tulus dan bersih, agar sewaktu membaca kitab ini segala permohonan anda dapat terkabul.

Bagi yang ada memuja KUAN SEE IEM PHO SAT dirumah, disarankan pada waktu sembahyang pasang dupa / hio 1 (satu) batang, jangan 3 (tiga) batang. Ingat! Bila ada yang tidak ada memuja KUAN SEE IEM PHO SAT dirumah, pasang dupa / hio 3 (tiga) batang diatas sebuah gelas bersih yang berisi beras dan sebelum membaca isi kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" terlebih dahulu sembahyang kepada THIAN THI KONG (ALLAH YANG MAHA ESA / KUASA) kemudian baru menyebutkan nama KUAN SEE IEM PHO SAT sebanyak 3 (tiga) kali.

Sembahyang ke THIAN THI KONG menggunakan dupa / hio sebanyak 3 (tiga) batang, menghadap / memandang kearah langit.
Setelah sembahyang ke THIAN THI KONG selesai maka dupa / hio tersebut dapat ditancapkan ketanah atau ditaruh / diletakkan pada tempat dupa / hio persembahyangan pada dinding tembok rumah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu sembahyang dan membaca sutra / liam-keng ini adalah:
 • Dilarang memiliki hati dan pikiran yang jahat,
 • Dilarang membaca sambil tiduran,
 • Dilarang merokok.